YAZI KİTAP ve OKUMANIN SERÜVENİ

Ana Sayfa  / Yayınlar / Kitaplar / YAZI KİTAP ve OKUMANIN SERÜVENİ

YAZI KİTAP ve OKUMANIN SERÜVENİ

Yazmak ve okumak; zihinlerimizi, gönüllerimizi ve ruhumuzu besleyen, bizi düşündüren, hissettiren ve dünyayı daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olan muhteşem bir eylem, kitaplar ise bu eylemin ete kemiğe bürünmüş halidir. Medeniyet tarihinin en önemli icatlarından olan yazı ve kitap tarihsel süreçte toplumsal ilerlemenin lokomotifi olmuş, okuma eylemi insanların düşünsel ufuklarını genişleten bir güç haline gelmiştir.
Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla gelişip çeşitlendiği, bilgiye ulaşmak için birçok farklı araç ve kaynağın hayatımıza girdiği günümüz dünyasında, kitapların ve okumanın değerini göz ardı edebiliyor, sonsuz bir bilgi denizinde yüzüyor olmamıza rağmen çoğunlukla kaybolmuş hissine kapılabiliyoruz. Bilgiye erişim artık çok daha kolay olsa da doğru bilginin izini sürebilmek ve yönümüzü bulabilmek için kitapların ve okumanın rehberliğine ihtiyaç duyuyoruz.
Yazının evrensel tarihi, kitapların büyülü dünyası ve okumanın sonsuz gücünü keşfetmek ve bu gücü gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan bu kitap bir başlangıç noktasıdır. Yazı, kitap ve okumanın serüvenine dair bu ilk adımında; yazının öncülü olan işaretler, yazının icadı ve tarihsel seyri, ilk yazı sistemleri, alfabenin kökenleri, çeşitleri ve günümüzdeki seyrine dair genel ve güncel bilgilere yer verilerek okurun bu keşif yolculuğuna dâhil edilmesi amaçlanmıştır.
Serüvenin ikinci adımı, bizlere zamanın ötesinde seslenen, ruhlarımızı besleyen ve zihinlerimizi aydınlatan “dost” olarak nitelediğimiz kitabın tarihsel öyküsüne ayrılmıştır. Bu bölümde, insanlığın bilgiyi kaydetme ve iletişim kurma yöntemlerinden biri olarak binlerce yıldır varlığını sürdüren kitapların kil tabletlerden, papirüse, kâğıttan iki kapak arasına olan yolculuğu kaleme alınmış, kütüphaneler, sahaflar, kitabiyata dair bir serencama yer verilmiştir.
Serüvenin üçüncü bölümünde ise okuma kültürüne yer verilmiştir. İnsan yetiştirmenin ve bir medeniyet inşa etmenin temel taşlarından biri olan okumanın tarihsel süreçleri ve toplumsal etkilerini üzerine odaklanan bölüm, kişiyi okumanın büyülü dünyasına davet ederken bir yandan da medeniyetimizin köklerine bir pencere açmasına yardımcı olmaktadır.
Son bölümde ise yazılı kültür, okuma kültürü ve kitapların hayatımızdaki ve gelecek nesillere aktarımındaki önemini ortaya koyan sonuç bölümüne yer verilmiştir.

Toplam Sayfa Ziyareti: 6 - Bugün Sayfa Ziyaretleri: 6