İNSANÎ DEĞERLERİMİZ

Ana Sayfa  / Yayınlar / Kitaplar / İNSANÎ DEĞERLERİMİZ

İNSANÎ DEĞERLERİMİZ

Zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin, içinde bulunduğumuz çağı “Bilgi Çağı”, “Bilgi Toplumu”, “Enformasyon Çağı”, “İletişim Çağı” ve daha birçok adla isimlendirirsek isimlendirelim, bazı kavramlar değerini hiç kaybetmez. Bunlar sağlam bir medeniyetin inşâsı için gerekli olan insanî değerlerdir.
Birey ve bireyin ihtiyaçlarını her şeyden önde tutan, kendi mutluluğu için her şeyi mübah gören, ben merkezli yaşamlar sürmeye başladık. Bu yaşam tarzı bizi birbirimizden uzaklaştırmaya başladı. Toplum olarak birlikteliğimizin devam etmesi için birbirimize kenetlenmemiz gerekir. Biliyoruz ki bireydeki değişim toplumdaki değişimi beraberinde getirir. Bu bilinçle kültürel mirasın aktarımını sağlamak için bizi biz yapan, diğer toplumlardan ayıran ve aynı zamanda üstün kılan değerlerimize insan olarak da toplum olarak da elbirliğiyle sahip çıkmamız gerekir.
Bu amaç doğrultusunda hazırladığımız “İnsanî Değerlerimiz” çalışması; evrensel ölçekte kabul görmüş ancak günümüz dünyasında köklü değişim ve dönüşüme uğramış değerlere ilişkin bütüncül bir perspektif sunmaktadır.
Çalışmamızda; arkadaşlık-dostluk, cömertlik-paylaşma, dayanışma-yardımlaşma, diğerkâmlık, dürüstlük, gönüllülük, güvenilirlik, hayvan sevgisi ve hayvan haklarına saygı, kanâat, komşuluk, kütüphane kültürü, merhamet-şefkat, misafirperverlik, nezaket, sabır, saygı, tasarruf, temizlik, tevâzu ve vefâ olmak üzere yirmi farklı değer bir araya getirilmiştir. Çalışmaya konu olan değerler tarihsel süreçleri, farklı kültür ve medeniyetlerdeki yansımaları, modern dönemde uğradığı değişim ve dönüşümler bağlamında ele alınmakta, söz konusu değerlerin canlı bir şekilde yaşatılması adına bugüne ilişkin somut öneriler getirilmektedir.
Bu çalışma inasanî değerlerimizin gelecek nesillere kolayca aktarabilmesi için sade bir dille, her kesimden okuyucunun istifade edebileceği kaynak bir eser olarak hazırlanmıştır. Bu minvalde çalışma içerisinde evrensel ölçekte genel kabul görmüş değerler ve bunlara ilişkin edebî eser, hatırat gibi çalışmalardan ilgi çekici bölümler, yazılı-sözlü kültüre ait atasözü, deyim, mani ve türkülerden seçkilere de yer verilmiştir.

Toplam Sayfa Ziyareti: 164 - Bugün Sayfa Ziyaretleri: 1