“SİYASAL DEĞERLER” Konulu Söyleşimizi Gerçekleştirdik

Ana Sayfa  / Etkinlik / Söz Ehli / “SİYASAL DEĞERLER” Konulu Söyleşimizi Gerçekleştirdik

“SİYASAL DEĞERLER” Konulu Söyleşimizi Gerçekleştirdik

Evrensel Değerler Derneği olarak, “Söz Ehli” etkinlikleri kapsamında ilk programımızı “Siyasal Değerler” konulu söyleşimiz ile 21 Kasım 2019 Perşembe günü, dernek merkezimizde gerçekleştirdik. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi ve RTÜK Eski Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşimize, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak,  İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün ve gönüllülerimiz dinleyici olarak katıldı.

Evrensel değerlerin; yerel, tarihi ve kültürel değerler kavranmadan anlaşılamayacağı perspektifinde başlayan söyleşi, değerlerimizin kendi zihinlerimizi şekillendiren birer ölçüt olduğu görüşüyle devam etti. İnsanın önüne konulan alternatifler içinden birini tercih etmesinin zihin dünyasındaki değerlerle alakalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Davut Dursun, insanın kendi davranışlarını meşrulaştırmada bu değerleri kıstas aldığını belirtti.

Konuşmalar esnasında hukukun üstünlüğü, bireyin kendi geleceğini belirlemede rol alması, eşitlik ilkesinin önemi ve İslam hukukunun ve geleneğinin bu konulara bakış açısı da tartışıldı. Bu konuda bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Davut Dursun, “Eğer Türkiye’de hukuk devletini tartışacaksak, bu değerin meşruiyet zeminini John Locke, John Stuart Mill ve Rousseau gibi düşünürlerin düşüncelerinden önce İslam hukukunda tartışmamız gerekir.” dedi.

Değerlerimize vurgu yapan Dursun, yerel değerlerden hareketle hukuk devleti ilkesinin daha anlamlı hale geleceğini söyledi. Modern toplumlardaki temsil kurumunun İslam toplumunda vekâlet kurumuna karşılık geldiği konuşuldu. Bu noktada ise “Ehli hal ve’l-akd” kavramına değinildi. İslam hukukunda, işi uzmanına danışmanın önemine karşılık gelen ehli hal ve’l-akd ile modern toplumdaki kişinin kendi geleceğini kendi belirlemesi görüşü arasındaki anlaşmazlıktan bahsedildi. “Bu noktada şu soruyu sormak gerekir. Bir insanın bir konuda uzman olması, başka bir insanın geleceği hakkında karar vermesine olanak tanır mı?”

Batı toplumlarının, batı dışındaki toplumları kendilerine eşit görmemesinin Faşizm ve Nazizm’in doğuşu ile olan bağlantısına dikkat çekilen söyleşide, 20. Yüzyıl Ortadoğu toplumlarındaki tiran devletlerinin, batı devletlerinin etkisi sonucu oluştuğu dile getirildi.

Son olarak, kavramlar ve değerlerin geniş açıdan değerlendirildiği bölümde, her bir değerin kendi içini, tarihsel birikimi ile doldurduğu kanısına varıldı.

 

 

Toplam Sayfa Ziyareti: 341 - Bugün Sayfa Ziyaretleri: 1