Kutsal Değerlere Sistematik Saldırı

Ana Sayfa  / Etkinlik / Basın Bildirileri / Kutsal Değerlere Sistematik Saldırı

Kutsal Değerlere Sistematik Saldırı

“İslam dünyası” olarak tanımlayabileceğimiz coğrafya, Batılılaşma süreci içerisinde, yani yaklaşık 200 yıldır siyasal, toplumsal, kültürel alanlarda manipülasyonun pek çok boyutuyla karşı karşıya gelmiştir. Özellikle son çeyrek yüzyılda, siyaset, sanat, akademi, medya ve sivil-toplum gibi pek çok alanda İslam’ın sistematik olarak hedef alındığı görülmektedir.

Her dinin ve inanç öğretisinin, kendisi için kutsal kabul ettiği varlıklar, şahıslar, değerler ve semboller vardır. Evrensel ahlakî değerler, hangi dine ya da inanca mensup olursa olsun, birey ve toplulukların bu yöndeki inançlarına saygılı olmayı gerekli kılar. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelere bakıldığında, İslam’ın kutsal kabul ettiği değerleri hedef alan açık bir manipülasyon sürecinin yaşandığı görülmektedir. ABD ve Avrupa parlamentolarında Kuran-ı Kerim’e açıkça hakaret edilmekte, Kuran’ın şiddetin kaynağı olduğu iddia edilmekte ve Kuran-ı Kerim sayfaları yakılmaktadır. Benzer şekilde Hz. Muhammed’i hedef alan ve hiçbir aklî, mantıkî, ilmî gerçekle örtüşmeyecek iddialar ortaya atılmakta, Hz. Peygamber’i tahkir etmeyi amaçlayan karikatürler medya yoluyla tüm dünyaya servis edilmektedir. İslam’ın kutsal değerlerini hedef alan bu manipülasyonlar, “düşünce özgürlüğü”, “ifade özgürlüğü” gibi kılıflarla meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Ancak Yahudileri hedef alan en ufak bir eleştiri “antisemitizm” kapsamında değerlendirilirken, İslam’ın kutsal değerlerini hedef alan hakaretler, “ifade özgürlüğü” olarak nitelendirilmektedir.

Burada amaç Batı’nın sömürgeci ve emperyalist düzenini durduracak ve insanlığın bugün yaşadığı sorunlara çözüm üretecek güçte olması sebebiyle İslam ve Müslümanların itibarsızlaştırılmak istenmesidir.

Son yıllarda her alanda bölgesel bir güç olarak öne çıkan, siyaset, ekonomi, özgürlükler, sivilleşme gibi pek çok alanda önemli atılımlar gerçekleştiren, Doğu ve Batı kültürlerini birleştirici birikime sahip, küresel sistemle tüm insanlık adına mücadele eden, Türkiye’de bu ve benzeri saldırılarda hedefe konmaktadır.

Şüphesiz dünyamızın bu hale gelmesinin baş sorumlusu, mevcut küresel sistemdir. Yaşanan bu sorunların çözümü için İslam toplumunun tüm unsurları birlikte hareket etmelidirler.

  

25.01.2023

Toplam Sayfa Ziyareti: 189 - Bugün Sayfa Ziyaretleri: 3